تبلیغات
COME TO HAVE FUN 

COME TO HAVE FUN - سئوال من
سئوال من

  • نویسنده: Ali Adeli
  • تاریخ:دوشنبه 13 آبان 1392
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]
از مترسکی سوال کردم:

آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای؟

پاسخ داد:

در ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنیست

که هرگز از آن بیزار نمی شوم!

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم:

راست گفتی

من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم!

گفت:

تــو اشتباه می کنی زیرا کسی نمی تواند

چنین لذتی را ببرد مگر آنکه ..

درونش مانند من ،

از کاه پر شده باشد ...!!!
اخرین مطالب